Om Skövde Makerspace

Den ideella föreningen Skövde Makerspace grundades 2014 som GSP Makerspace i ett projekt som drevs av Sciencepark Skövde (då Gothia Sciencepark) med mål att skapa ett ställe där privatpersoner kunde få tillgång till utrustning, kunskap och inspiration för att skapa. Fram till och med 2019 tillhandahöll Sciencepark Skövde en lokal åt föreningen på Kaplansgatan 20. Denna lokal är nu riven.

Sedan våren 2020 har föreningens medlemmar tillgång till en ny lokal. Föreningen är nu också helt fristående från Sciencepark Skövde och har i och med detta bytt namn till Skövde Makerspace.