Skövde Makerspace förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan särskild påminnelse. Det ligger på medlemmars bord att läsa och följa med i förändrade villkor. Underskrift medger löpande godkännande av förändringar i avtalet. Medlemmar som inte följer avtalet kan komma att uteslutas och / eller stängas av från lokalen.

ALLMÄN POLICY

 • Varje medlem ansvarar för sin egen person och material samt att städa upp efter sig och att verktyg återställs efter avslutat pass.
 • Medlemmar respekterar föreningens och andra medlemmars privata ägodelar. Föreningen tar inget ansvar för personliga värdesaker och ägodelar som förvaras, lämnas utan uppsyn eller glöms kvar i lokalen.
 • Medlem förbinder sig att hålla sig till svensk lag.
 • Medlem ansvarar för egen olycksfallsförsäkring.
 • Skövde Makerspace är ingen arbetsplats. Kommersiell verksamhet är inte tillåten. Medlemmar får inte tillverka saker för att sälja eller för en uppdragsgivare. Du kan fortfarande tillverka prototyper för att visa upp om idén är din egen och de inte är ute till försäljning.
 • Icke medlemmar får inte befinna sig i lokalen annat än under evenemang, öppet hus eller som tillfälliga gäster. Endast labbavgiftsbetalande medlemmar får använda inventarier och genomföra sina projekt i lokalen. Medlem som har med sig tillfälliga gäster tar fullt ansvar för dessa och syftet får endast vara att visa upp verksamheten. Släpp aldrig in någon du inte känner och litar på!
 • Material och projekt som förvaras i lokalen skall tas med hem när din prenumeration gått ut. Kvarlämnat material tillfaller föreningen eller slängs. Detsamma gäller material som står utanför anvisad plats.
 • Endast privatpersoner över 18 år kan bli medlemmar.
 • Föräldrar ansvarar för minderåriga som tillfälligt vistas i lokalen.
 • De flesta maskiner kräver genomgången utbildning för att få användas.
 • Följ alltid de eventuella instruktioner och anvisningar som finns för respektive maskin/verktyg.
 • Behöver du hjälp med en maskin eller är osäker? Fråga!
 • Maskiner får inte brukas under påverkan av alkohol eller droger.
 • Det är inte tillåtet att låna inventarier eller andra resurser med sig hem.
 • Medlem är skyldig att reparera eller ersätta eventuella skador på säkerhetsutrustning eller verktyg. Anmälan om skada görs till info@skovdemakerspace.se.

INTEGRITET OCH SÄKERHET

 • Taggen är personlig och får inte lånas ut, kopieras, förvaras med tillhörande kod eller märkas så obehörig kan identifiera avsedd adress eller dörr.
 • Allt användande av taggen loggas i passersystemet.
 • Lokalen videoövervakas i syfte att förebygga exempelvis regelbrott, olaga intrång eller stöld. En entrékamera loggar in och utpassering ur lokalen. Som regel är denna kamera alltid aktiv och spelar in. Andra kameror är aktiva men spelar bara in när det inte finns medlemmar i lokalen. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra systemets konfiguration utan vidare påminnelse om det visar sig behövas.
 • Vi lagrar en begränsad mängd personuppgifter för att kunna säkerställa användarens identitet. Utan att dela dessa uppgifter kan du inte vara medlem hos oss. Lagrade uppgifter är endast tillgängliga för nuvarande styrelsemedlemmar samt valberedning. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part. Kontakta oss för registerutdrag eller för att radera dina uppgifter.

Senast ändrad: 2020-02-22, kl 18:20