Skövde Makerspace förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan särskild påminnelse. Det ligger på medlemmars bord att läsa och följa med i förändrade villkor. Underskrift medger löpande godkännande av förändringar i avtalet.

ALLMÄN POLICY

Skövde Makerspace är en ideell förening med syfte att mötas, skapa, lära och utvecklas. Skövde Makerspace har ingen anställd eller avlönad personal, istället hänvisas man till styrelsen eller andra medlemmar.

 • Varje medlem ansvarar för sin egen person och material samt att städa upp efter sig.
 • Medlemmar respekterar föreningens och andra medlemmars privata ägodelar.
 • Föreningen tar inget ansvar för personliga värdesaker och ägodelar som förvaras, lämnas utan uppsyn eller glöms kvar i lokalen.
 • Medlem förbinder sig att hålla sig till svensk lag.
 • Medlem ansvarar för egen olycksfallsförsäkring.
 • Det är inte tillåtet att låna inventarier eller andra resurser med sig hem.
 • Endast privatpersoner över 18 år kan bli medlemmar.
 • Skövde Makerspace är ingen arbetsplats. Kommersiell verksamhet är inte tillåten. Medlemmar får inte tillverka saker för att sälja eller för en uppdragsgivare. Du kan fortfarande tillverka prototyper för att visa upp om idén är din egen och de inte är ute till försäljning.
 • Icke medlemmar får inte befinna sig i lokalen annat än under evenemang, öppet hus eller som tillfälliga gäster. Endast labbavgiftsbetalande medlemmar får använda inventarier och genomföra sina projekt i lokalen. Medlem som har med sig tillfälliga gäster tar fullt ansvar för dessa och syftet får endast vara att visa upp verksamheten. Släpp aldrig in någon du inte känner och litar på!
 • Föräldrar ansvarar för minderåriga som tillfälligt vistas i lokalen.
 • De flesta maskiner kräver genomgången utbildning för att användas.
 • Medlem är ersättningsskyldig för eventuella skador på maskiner.

Medlemmar som inte följer avtalet kan komma att uteslutas och / eller stängas av från lokalen med omedelbar verkan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom EU från den 25e maj 2018. Vi lagrar endast en begränsad mängd personuppgifter för att kunna säkerställa användarens identitet. Utan att dela dessa uppgifter kan du inte vara medlem hos oss och underskrift av medlemsavtal är ett medgivande till detta. Lagrade uppgifter är endast tillgängliga för nuvarande styrelsemedlemmar samt valberedning. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part, undantaget låssystemet som också är tillgängligt för vicevärd. Kontakta oss för registerutdrag eller för att radera dina uppgifter.

MEDLEMSAVGIFTER

All information om aktuella avgifter och resonemang kring dessa finns att läsa på på vår webbsida: https://skovdemakerspace.se/om-oss/medlemsavgifter/.

Labbavgift kan ändras under ett verksamhetsår.

RFID OCH INPASSERING

RFID-taggen ger dig tillgång till lokalen 24/7. Taggen är personlig och får inte lånas ut, kopieras, förvaras med tillhörande kod eller märkas så obehörig kan identifiera avsedd adress eller dörr. Allt användande av taggen loggas i passersystemet. Missbruk av RFID-taggen kan medföra avstängning från föreningen.

Lokalen kan komma att videoövervakas i syfte att förebygga exempelvis regelbrott, olaga intrång eller stöld. En entrékamera loggar in och utpassering ur lokalen. Som regel är denna kamera alltid aktiv och spelar in. Andra kameror är aktiva men spelar bara in när det inte finns medlemmar i lokalen. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra systemets konfiguration utan vidare påminnelse.

SÄKERHET, MASKINER & UTRUSTNING

Som medlem förväntas man använda skyddsutrustning och säkra metoder vid bruk av maskiner och verktyg, samt anmäla alternativt återgälda eventuell skada om en sådan uppkommit på säkerhetsutrustning eller verktyg. Anmälan om skada görs till info@skovdemakerspace.se.

Följ alltid de eventuella instruktioner och anvisningar som finns för respektive maskin/verktyg. Det är inte tillåtet att använda en maskin du inte fått utbildning på! Nästan alla maskiner i lokalen kräver utbildning, både för din egen skull, men också för att inte ha sönder något och för att kunna uppnå bästa resultat.

Grunden för användning av maskiner, utrustning och verktyg är dock att detta sker helt på egen risk. Behöver du hjälp med en maskin eller är osäker, fråga!

Maskiner får inte brukas under påverkan av alkohol eller droger.

ORDNING & REDA

Grundidén i Skövde Makerspace är att man lämnar arbetsstationen / lokalen så som man själv skulle vilja finna den. Genom detta bidrar samtliga medlemmar till att hålla lokalen ren och säker.

Samtliga verktyg ska återlämnas på sin respektive plats när du lämnar lokalen.

I lokalen finns olika sorteringskärl uppställda för de flesta material vilka är tydligt uppmärkta. Det är fritt fram att återvinna material som samlas i dessa. Det är också fritt fram att donera material inom rimliga gränser och behov.

Material och projekt som förvaras i lokalen skall tas med hem när labbavgiften gått ut. Kvarlämnat material tillfaller föreningen eller slängs.