Vanliga frågor och vanliga svar

Hur fungerar lokalen?

Föreningen håller till i Gothia Science Park Science Park Skövde i Idé-Reklams gamla lokaler mittemot Beijer Byggmaterial. Ingång via dörr / port på baksidan vid Boulehallen (Google Maps).

Lokalen är öppen 24/7 med RFID-tagg som du får när du blir MEDLEM men som endast fungerar när du har en aktiv prenumeration på LABBAVGIFT.

MEDLEMMAR kan förstås fortfarande delta på gemensamma aktiviteter, såsom utbildning, städdagar och öppet hus.

I lokalen finns enklare möjligheter att värma mat, toalett, värme samt WIFI.

Hur ser avgifterna ut?

Vi har sedan starten haft en medlemsavgift som med tiden utökats med en labbavgift. Tanken har hela tiden varit att man ska kunna betala för kortare perioder och inte behöva binda sig för ett helt år direkt. Labbavgiften ska täcka saker som hyra, el och underhåll. Endast labbavgiftsbetalande medlemmar kan komma in och arbeta i lokalen.

Se sidan om avgifter och förbrukningsmaterial.

Finns det några rabatter?

Nej, inte i dagsläget. Vi är förstås inte omedvetna om att den som bara ska göra en sak, med en maskin får en sämre deal och kan tycka att avgifterna är väl tilltagna. Men då har de inte sett kvadratmeterpriset på lokaler i Skövde eller priset på en Arboga pelarborr.

Att betala för endast en del av verksamheten är heller inte aktuellt. Det är en paketerad “produkt” och det är också vår erfarenhet att man för att genomföra ett projekt behöver använda sig av betydligt fler discipliner eller maskiner än man först tänker på. Att dela upp verksamheten i olika discipliner och prenumerationer blir för svårt att både administrera och övervaka.

Hur funkar det med förbrukningsmaterial?

En hel del maskiner med förbrukningsmaterial är redan prissatta där det varit enkelt genomförbart eller där maskinen i fråga har väldigt höga driftskostnader. Men vi jobbar mot att fler förbrukningsmaterial på sikt ska in i webbshoppen.

Se sidan om avgifter och förbrukningsmaterial.

Parkering?

Föreningen har inte längre tillgång till några parkeringsplatser. Se upp så ni inte får parkeringsböter! I mån av plats kan man förmodligen ställa sig utanför Boulehallen eller längre bort vid Bilprovningen.

Vad betyder egen risk? Försäkringar?

Medlemmar (myndiga) brukar föreningens inventarier och befinner sig i lokalen på egen risk. Inga försäkringar täcker eventuella uppkomna personskador. Föreningen tar inget ansvar för maskiner eller enskilt beteende. Det är upp till den enskilde att genomgå utbildning eller fråga om man är osäker på hur en maskin fungerar. Inlånade maskiner kan dessutom ha regler uppsatta av respektive maskinägare. Generellt sett så kräver de flesta maskiner utbildning av någon sort. Medlem är alltid skyldig att ersätta eller reparera uppkomna skador på maskiner eller andra inventarier.

Kommersiell användning?

Kommersiell användning kan vara svår att precisera. Det kan handla om att man tillverkar något i lokalen för att sälja, eller tillverkar något för en uppdragsgivare eller att ett företag väljer att gå med som privatperson. Till syvende och sist är detta förbjudet.

Det finns två primära anledningar till detta. Först och främst handlar det om att maskiner och lokaler aldrig kommer leva upp till regelverket för arbetsmiljö. Ett regelverk som då enligt vår uppfattning kan komma att träda i kraft vid något annat än ren hobbyanvändning i och med att lokalen i så fall kan bli en arbetsplats. I ärlighetens namn är det ingen som säkert vet och vi är inte heller särskilt angelägna om att testa principen i domstol.

Den andra anledningen handlar om mer generellt bruk av lokaler och slitage av maskiner. Avgifterna är i dagsläget inte dimensionerade för att ta höjd för kommersiell användning utan bygger i mångt och mycket på självkostnad, delaktighet och labbavgiften. Att å andra sidan hantera någon form av förhöjt företagsmedlemskap skulle vara att erkänna ett arbetsplatsförhållande.

Att resonera annorlunda skulle bli en potentiell risk och ekonomisk belastning för föreningen till en i dagsläget mycket liten vinst.

Kan man komma förbi kortare perioder, exempelvis en dag?

Nej, av flera anledningar är  en månad den minsta administrativa perioden för labbavgift tillsammans med årsmedlemskapet. Arbetsbördan skulle annars helt enkelt bli för stor. Dessutom kräver de flesta maskiner utbildning både för maskinernas och för din skull. Detta är inget vi kan investera tid i för den typen av korttidsmedlemskap. Dessutom är vi främst ute efter engagerade medlemmar, speciellt med de låga avgifter vi historiskt har haft.

Vad är en “engagerad” medlem?

Det kan man undra. En engagerad medlem är en medlem som löser något av våra problem. De bistår med arbete för att färdigställa projekt (givet att de är händiga). Eller så bidrar de med ex utlåning av lokal eller maskiner. De städar och reparerar saker och gör allt bättre helt enkelt. De bidrar mer än de kostar. Det låter kanske hårt att säga det men vi letar inte efter några styrelseproffs eller andra sociala förmågor som lever för den biten. Vi har testat detta med ett fenomenalt dåligt resultat. Om du mest går med i föreningen för att sitta i styrelsen, utveckla värdegrund eller personliga pronomen,  och tycker att maskiner är det sämsta någonsin så har du kommit till fel förening.

En engagerad medlem kan också beskriva en person som betalar sina avgifter utan att knorra även om man inte alltid får den valuta för pengarna som man kanske vill ha, i syfte att investeringen ska löna sig på sikt eller för att man tror på idén med en gemensam verkstad. Eller för den delen en som har lite fler projekt än genomsnittet och därmed ser mer nytta med sitt medlemskap.

Är det ok att ta med sig en kompis?

Nja, bara som passiv åskådare eller i syfte att värva personen som medlem. Icke medlemmar får inte genomföra projekt i lokalen, använda maskiner eller för den delen få sina projekt genomförda av befintlig medlem och därmed runda reglerna. Ska de ha något gjort är de välkomna att bli medlemmar. Gäster i lokalen ansvaras för av den som släppt in dem. Släpp inte in någon du inte känner eller litar på! Vi bedriver ingen fritidsgård.

Skyddsutrustning?

Ett begränsat antal hörselskydd och skyddsglasögon finns på verktygsväggen. Annan skyddsutrustning är personlig och skall tillhandahållas av den enskilde medlemmen i den mån denne behöver detta. Tänk på att det är förbjudet att använda handskar vid maskiner med roterande delar! Vi har också en luftrenare (med fjärrkontroll) i taket över träavdelningen. Använd denna vid dammiga arbeten! Ingen har heller dött av att använda dammsugare.

Kan man få hjälp med X?

Nej, det kan du inte räkna med. Har du tur kan du förstås få hjälp av andra medlemmar, och instruktioner / tips för maskiner finns förstås vid förfrågan, men grundförutsättningen är att du genomför dina egna projekt. Det finns ingen personal eller dylikt i lokalen och vi gör inga beställningsjobb.

Åldersgräns?

Vi har sedan starten haft en åldersgräns för medlemmar på 18 år. Det ser vi ingen anledning att ändra på i dagsläget. Det handlar precis som avgifterna om att den dominerande verksamheten styr över vilka åldrar man vågar släppa in på egen hand. Återigen, det finns ingen personal på plats och maskiner är inte anpassade på ett sådant sätt att minderåriga kan anses säkra i lokalen. Ålder är tyvärr också en rätt säker indikator för generell lämplighet, konsekvenstänkande samt kapacitet för att förstå och följa regler. Vi har därför inte heller någon ungdomsverksamhet då vi bedömer att lokalens skick i kombination med maskiners beskaffenhet och brist på handledare inte ger förutsättningar för detta. Det förefaller också som att de bidrag man ev skulle kunna få från Skövde Kommun är så futtiga (och knappast garanterade) att det inte lönar sig att försöka. Men hej, är det nån som vill ge oss garanterat bidrag om 100 kkr per år eller mer för att hålla en sådan verksamhet kommer vi absolut att ta frågan seriöst.

Hur fungerar rfid-taggen?

Endast labbavgiftsbetalande medlemmar kommer in i lokalen på egen tid. Taggen deaktiveras sju (7) dagar efter att antingen labbavgift eller medlemskap gått ut. Taggen används för att komma in i lokalen samt för att checka in i närvarosystemet (vår “stämpelklocka”).

Kan man låna med sig X hem?

Nej. Betänk dessutom att en del maskiner inte ens är föreningens att disponera.

Vem äger maskiner och inventarier?

Det varierar och kan handla om saker som (1) ägs av Föreningen, (2) Science Park Skövde eller (3) är inlånade från medlemmar. I viss mån är maskiner märkta med ägare.

Går det att köra in bilen för ex tvätt, mek, lackering?

Vi har tyvärr inte längre plats för den typen av verksamhet. Dessutom är vatten och gjutjärnsmaskiner en nästan lika dålig kombination som färg och trädamm. Meka med bilen går förstås bra att göra på parkeringen utomhus och vi är dessutom grannar med Fordonsservice SKÖVDE (Eniro).

Jag har något att hyra, sälja eller donera, går det bra?

Donationer är alltid välkomna. Även maskiner och inventarier som kräver lite reparation innan de kan driftsättas. Återvinning och cirkulär ekonomi är bra PR för alla parter. När det gäller inköp har föreningen en väldigt begränsad ekonomi. Vi ser hellre att intresserade medlemmar lånar ut sina saker till föreningen i maker-rörelsens anda av delningsekonomi. Men är det unika maskiner till väldigt bra pris och hög kvalité, exempelvis klassiska svenska industrimaskiner så kan vi absolut diskutera saken.