26 03, 2017

Labbavgift

2017-03-26T20:04:16+02:00mars 26, 2017|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Labbavgift

Den 1:a April kommer labbavgift att introduceras i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Bakgrunden är behov av ökade maskininvesteringar och utveckling av GSP Makerspace. Inte minst för att bättre kunna attrahera och behålla de medlemmar som i sin tur är benägna att investera tid och pengar i verksamheten. Mer om olika medlemsavgifter här. Labbavgift täcker användandet av alla maskiner / inventarier.

Medlemmar verifierar sina prenumerationer genom att använda incheckningssystemet vid ingången. Labbavgift kommer att finnas att köpa som en prenumeration i webbshoppen från och med den 1:a April. Vi arbetar fortsatt på andra betallösningar utöver Swish.


Just a heads up to remind everyone that our “workshop subscription fee” goes into effect on April 1. More about the different membership levels here. The RFID check-in system by the front door will tell you if any of your subscriptions have expired as well as keep track of usage and other statistics. We still only offer Swish as a payment gateway but hope to have alternative forms of payment shortly.

10 03, 2017

Årsmöte och ny styrelse

2017-03-10T09:53:25+01:00mars 10, 2017|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte och ny styrelse

Årsmötet är genomfört och vi hälsar den ny-gamla styrelsen (Tau, Erik, Mathias, Björn, Andreas, Mikael, Daniel och Bengt) välkommen. Samtidigt vill vi passa på och tacka Stefan, Maria och Viktor för den tid som varit och det arbete de lagt ned i föreningens tjänst. Vi arbetar nu vidare med att bygga upp vår maskinpark igen samt engagera våra medlemmar mer aktivt under året. Andra utmaningar blir att hitta nya samarbeten samt nya bidrag att söka. Vi undersöker även möjligheten att crowdfunda maskiner eller köpa in vissa större maskiner enligt ett andelssystem.

Vi vill även påminna om att labbavgift kommer träda i kraft 1:a April. Avgiften kommer gälla för användning av inventarier och kommer förhoppningsvis ge en bättre ekonomisk grund för maskininvesteringar samt ge mer engagerade medlemmar.

11 12, 2016

Lokalförändringar

2016-12-11T19:27:17+01:00december 11, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Lokalförändringar

Medlemmar borde nu ha blivit underrättade via Facebook och e-post om de förändringar som Gothia Innovation AB (GIAB) ämnar göra med lokalen framöver.

Som de flesta känner till använder föreningen lokalen tills vidare utan kontrakt eller motsvarande. Av olika anledningar har GIAB nu valt att förändra det sätt på vilket lokalen disponeras. Det som idag är tekniklabb och café kommer att göras om till kontorslokaler för uthyrning och föreningen kommer att flytta in i verkstaden / spolhallen. Den praktiska planeringen för detta samt någon tidsplan är ännu inte klar. Men nya och gamla medlemmar bör vara införstådda med att dessa förändringar kan kommer att påverka speciellt vissa delar av föreningens verksamhet. Det ska också sägas att spolhallen under alla omständigheter är en temporär lösning så möjligheterna till förbättringar under den här tiden är begränsad. Vi hoppas kunna ställa skrivare och dylik utrustning i den kontorslokal som finns i anslutning till spolhallen för att säkerställa att de fortfarande kan användas men samtidigt inte tar skada av miljön i verkstaden.

I förlängningen letar vi efter nya lokaler och samarbeten. Har du några tips eller synpunkter? Känner du någon som skulle kunna hjälpa till med lokal? Kontakta oss i styrelsen!

25 11, 2016

Studiebesök Gbg

2016-11-25T13:38:40+01:00november 25, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Studiebesök Gbg

Stort tack till Mikrofabriken och Otto Herdy samt Chalmers Robotförening och Alexander Osika för att vi fick komma förbi och kika närmare på era föreningar. Mycket inspirerande genomgångar av verksamheterna och allting runtomkring. Vi tar med oss detta för framtiden när vi skall förbättra vår egen organisation.

10 09, 2016

Samarbeten i höst

2016-11-20T17:22:15+01:00september 10, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Samarbeten i höst

Under hösten kommer en rad externa aktiviteter att äga rum i GSP Makerspace.

hemslojden_170pxSkaraborgs hemslöjdsförening / Hemslöjden kommer under två lördagar i oktober att använda lokalen inom ramen för projektet Do It Together. Under parollen “slöjda tillsammans” möts studenter vid Högskolan i Skövde och Hemslöjdens medlemmar.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar.

his_170pxHögskolan i Skövde kommer under två heldagar att vara på plats för praktisk handledd tillverkning av egna musikinstrument som en del av kursen Experimentella ljudvärldar.

Under kursen får du kunskap om ljudskapande med bas i musique concrète, elektronisk musik, ljudkonst och elektroaukustisk musik. Med hjälp av olika metoder och tekniker skapar du ett dynamisk liveframträdande samt ljudkompositioner där fokus ligger på en kombination av analoga samt digitala verktyg. I kursens belyses ljud-perception och lyssnandet olika faser. Du får också en historisk överblick av olika metoder som använts av kompositörer samt ljudkonstnärer från början av 1900-talet fram till idag.