26 03, 2017

Labbavgift

2017-03-26T20:04:16+02:00mars 26, 2017|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Labbavgift

Den 1:a April kommer labbavgift att introduceras i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Bakgrunden är behov av ökade maskininvesteringar och utveckling av GSP Makerspace. Inte minst för att bättre kunna attrahera och behålla de medlemmar som i sin tur är benägna att investera tid och pengar i verksamheten. Mer om olika medlemsavgifter här. Labbavgift täcker användandet av alla maskiner / inventarier.

Medlemmar verifierar sina prenumerationer genom att använda incheckningssystemet vid ingången. Labbavgift kommer att finnas att köpa som en prenumeration i webbshoppen från och med den 1:a April. Vi arbetar fortsatt på andra betallösningar utöver Swish.


Just a heads up to remind everyone that our “workshop subscription fee” goes into effect on April 1. More about the different membership levels here. The RFID check-in system by the front door will tell you if any of your subscriptions have expired as well as keep track of usage and other statistics. We still only offer Swish as a payment gateway but hope to have alternative forms of payment shortly.

10 03, 2017

Årsmöte och ny styrelse

2017-03-10T09:53:25+01:00mars 10, 2017|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte och ny styrelse

Årsmötet är genomfört och vi hälsar den ny-gamla styrelsen (Tau, Erik, Mathias, Björn, Andreas, Mikael, Daniel och Bengt) välkommen. Samtidigt vill vi passa på och tacka Stefan, Maria och Viktor för den tid som varit och det arbete de lagt ned i föreningens tjänst. Vi arbetar nu vidare med att bygga upp vår maskinpark igen samt engagera våra medlemmar mer aktivt under året. Andra utmaningar blir att hitta nya samarbeten samt nya bidrag att söka. Vi undersöker även möjligheten att crowdfunda maskiner eller köpa in vissa större maskiner enligt ett andelssystem.

Vi vill även påminna om att labbavgift kommer träda i kraft 1:a April. Avgiften kommer gälla för användning av inventarier och kommer förhoppningsvis ge en bättre ekonomisk grund för maskininvesteringar samt ge mer engagerade medlemmar.

11 12, 2016

Lokalförändringar

2016-12-11T19:27:17+01:00december 11, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Lokalförändringar

Medlemmar borde nu ha blivit underrättade via Facebook och e-post om de förändringar som Gothia Innovation AB (GIAB) ämnar göra med lokalen framöver.

Som de flesta känner till använder föreningen lokalen tills vidare utan kontrakt eller motsvarande. Av olika anledningar har GIAB nu valt att förändra det sätt på vilket lokalen disponeras. Det som idag är tekniklabb och café kommer att göras om till kontorslokaler för uthyrning och föreningen kommer att flytta in i verkstaden / spolhallen. Den praktiska planeringen för detta samt någon tidsplan är ännu inte klar. Men nya och gamla medlemmar bör vara införstådda med att dessa förändringar kan kommer att påverka speciellt vissa delar av föreningens verksamhet. Det ska också sägas att spolhallen under alla omständigheter är en temporär lösning så möjligheterna till förbättringar under den här tiden är begränsad. Vi hoppas kunna ställa skrivare och dylik utrustning i den kontorslokal som finns i anslutning till spolhallen för att säkerställa att de fortfarande kan användas men samtidigt inte tar skada av miljön i verkstaden.

I förlängningen letar vi efter nya lokaler och samarbeten. Har du några tips eller synpunkter? Känner du någon som skulle kunna hjälpa till med lokal? Kontakta oss i styrelsen!

25 11, 2016

Studiebesök Gbg

2016-11-25T13:38:40+01:00november 25, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Studiebesök Gbg

Stort tack till Mikrofabriken och Otto Herdy samt Chalmers Robotförening och Alexander Osika för att vi fick komma förbi och kika närmare på era föreningar. Mycket inspirerande genomgångar av verksamheterna och allting runtomkring. Vi tar med oss detta för framtiden när vi skall förbättra vår egen organisation.

20 11, 2016

Uppdatering Av Webbsidan

2016-12-11T17:45:34+01:00november 20, 2016|Webbsidan|Kommentarer inaktiverade för Uppdatering Av Webbsidan

Under eftermiddagen påbörjas arbetet med att ge webbsidan en ansiktslyftning. Det är en rätt diger arbetsinsats och det kan därför ta ett par dagar innan allt fungerar och ser ut precis som det är tänkt.

Förändringar i korthet:

  • Nytt tema med ordentlig “page builder”, slider etc etc.
  • Webbshop (WooCommerce). I första steget kommer (manuell) Swish att finnas som betalningsgateway.
  • Nytt system för att hantera medlemskap och prenumerationer av medlemskap. Alla aktiva medlemmar skall manuellt flyttas till nya prenumerationer.
  • Ny kalender ersätter den gamla. Skall nu funka med import och export av ICS etc.
  • Utökade profiler och profilbilder (BuddyPress).

PayPal fasas alltså ut. Nya och gamla medlemmar skall i framtiden göra sina olika betalningar via webbshoppen. Gamla medlemmar skall logga in innan köp men kommer att bli tvungna att fylla i ett par ytterligare uppgifter. Nya medlemmar skapar konto i och med att de checkar ut och betalar. Inloggade medlemmar kan också se sina olika prenumerationer och lagda ordrar. Medlemmar med manuell förnyelse (dvs i dagsläget alla medlemmar) kommer att få en automatisk påminnelse via e-post när deras medlemskap eller andra prenumerationer går ut.

Notera också att medlemsavgiften prissänks men att det istället då finns en “taggavgift” för att kvittera ut en RFID-bricka.

Vi kommer även i dagarna införa labbavgifter. Med början på en relativt låg nivå. Labbavgifterna börjar gälla för NYA medlemmar den 1:e december. GAMLA medlemmar startar med labbavgifter den 1:e april.

Incheckningssystemet kommer också införas de närmaste veckorna. Mer om det då. Tills vidare kan alla som vill logga in och byta profilbild genom BuddyPress (längst upp till höger på sidan) eller genom att uppdatera sin Gravatar för den aktuella e-post-adressen.

Och så en generell uppmaning. Finns det medlemmar där ute som fortfarande är aktiva men av någon anledning inte hämtat ut tagg så uppmanas dessa kontakta föreningen. Detsamma gäller om man på annat sätt vill förändra sitt medlemskap.

10 09, 2016

Samarbeten i höst

2016-11-20T17:22:15+01:00september 10, 2016|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Samarbeten i höst

Under hösten kommer en rad externa aktiviteter att äga rum i GSP Makerspace.

hemslojden_170pxSkaraborgs hemslöjdsförening / Hemslöjden kommer under två lördagar i oktober att använda lokalen inom ramen för projektet Do It Together. Under parollen “slöjda tillsammans” möts studenter vid Högskolan i Skövde och Hemslöjdens medlemmar.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar.

his_170pxHögskolan i Skövde kommer under två heldagar att vara på plats för praktisk handledd tillverkning av egna musikinstrument som en del av kursen Experimentella ljudvärldar.

Under kursen får du kunskap om ljudskapande med bas i musique concrète, elektronisk musik, ljudkonst och elektroaukustisk musik. Med hjälp av olika metoder och tekniker skapar du ett dynamisk liveframträdande samt ljudkompositioner där fokus ligger på en kombination av analoga samt digitala verktyg. I kursens belyses ljud-perception och lyssnandet olika faser. Du får också en historisk överblick av olika metoder som använts av kompositörer samt ljudkonstnärer från början av 1900-talet fram till idag.

5 09, 2016

Byte av webbhotell

2016-10-23T15:46:55+02:00september 5, 2016|Webbsidan|Kommentarer inaktiverade för Byte av webbhotell

Styrelsen under serversammanbrottet ...

Förhoppningsvis kommer webbsidan, medlemsregistrering och e-post nu att fungera bättre. Vi håller på att beta av gammal e-post och förbereda en uppdatering av webbsidan vad det lider.

Förhoppningsvis har vi också snart tillgång till det nya medlemshanteringssystemet och en enklare betalform när “Swish för handel” behagar fungera igen.

Väl mött i höst!

3 09, 2016

Fortsatta serverproblem

2016-10-23T15:47:01+02:00september 3, 2016|Webbsidan|Kommentarer inaktiverade för Fortsatta serverproblem

Vi ber om ursäkt för den senaste tidens tekniska problem. Yttre omständigheter har lagt en oväntat hög belastning på servern. I dagsläget borde webbservern fungera men e-posten är fortfarande avstängd. Utgående e-post är dessutom komplicerad av det faktum att IP-adressen verkar ha svartlistats hos åtminstone de större operatörerna.

1 04, 2016

Tack från den gamla styrelsen och lycka till till den nya!

2016-04-01T21:21:58+02:00april 1, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Tack från den gamla styrelsen och lycka till till den nya!

Tack för ett väl genomfört årsmöte igår! 18 medlemmar deltog och en ny styrelse tillsattes. Därmed vill den gamla styrelsen tacka för de gångna årens förtroende och vi hoppas att vi lagt grunden till något som vi tillsammans med alla 106 medlemmar och den nya styrelsen kan fortsätta bygga något helt fantastiskt på! Under de senaste två åren har vi arbetat med att rusta upp lokalen, skapa antagningsrutiner, djupdyka i säkerhetsfrågor, ansöka och beviljas medel från Vinnova, anordna diverse aktiviteter, utarbeta sponsorerbjudanden och webbnärvaro, bygga elektroniskt incheckningssystem för labbavgift och utvärderat bokningssystem, samt en hel del annat. Och det har varit väldigt roligt!


Lycka till! Önskar Sebastian, Gustaf, Oskar och Kaj den nya styrelsen (i vilken Viktor sitter kvar).

1 04, 2016

Föreningsstämma med våffelbak

2016-04-01T11:08:52+02:00april 1, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma med våffelbak

Igår hade GSP Makerspace sin föreningsstämman för 2016 inför 18 närvarande medlemmar. Då största delen av den nuvarande styrelsen fullgjort sin mandatperiod på två år låg ett stort  fokus på tillsättandet av en ny styrelse, vilken består av;

Tau Petersson, ordförande

Björn Hallberg, Viktor Stenqvist, Carolina Green, Stefan Folkesson, Maria Larsson, Mathias Nilsson och Erik Hedman.

Utöver detta redogjorde den avgående styrelsen för sin verksamhetsberättelse samt gick igenom det ekonomiska nuläget. Den avgående styrelsen kunde glatt konstatera att medlemsutvecklingen varit oerhört positiv. Vid 2015 års start bestod föreningen av 27 medlemmar och idag är vi 106 stycken makers. En utveckling som vi hoppas ska fortsätta under 2016.

Efter avslutad stämma bjöds det på nygräddade våfflor till deltagarnas glädje.

Protokollet från stämman och kontaktuppgifter till den nya styrelsen kommer inom kort publiceras under respektive flikar på hemsidan.