Bli medlem

Skövde Makerspace är en ideell förening

För att gå med i föreningen krävs att du har fyllt 18 år.

Som medlem i Skövde Makerspace blir du del av en gemenskap som tillsammans driver och utvecklar föreningens verksamhet, lokal och utrustning. All renovering och skötsel, alla reparationer, och utbildningar sker helt ideellt och utan arvode av medlemmar på deras fritid. Som medlem kommer du behöva bidra inte bara med din medlems- och labavgift utan också med din tid och dina idéer för att driva föreningen framåt. Hur mycket tid som du kommer behöva lägga ner varierar med kunskap, aktivitet och förmåga men alla förväntas bidra.

Som medlem har du möjlighet att påverka föreningen genom ditt engagemang, men eftersom vi är en ideell förening gäller föreningsdemokrati där årsmötet är högsta beslutande organ.

Kom på öppet hus och se vad vi gör

Första steget att gå med i föreningen är att du kommer på ett öppet hus. Har du inte möjlighet att komma då kontaktar styrelsen på info@skovdemakerspace.se. Vi bestämmer då en träff i lokalen på Kaplansgatan 28 och visar runt och beskriver verksamheten i lite mer detalj.

Själva medlemskapet kostar 600 kr per år och ger tillgång till föreningens gemensamma aktiviteter som utbildningar, workshops och liknande.

För att få tillgång till verkstaden tillkommer en avgift på 300 kr per månad. Du får då tillgång till alla maskiner dygnet runt.