Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till kommunens kulturföreningar. För 2020 har Skövde Makerspace för första gången sökt och beviljats ett verksamhetsbidrag om 10 000 kr. Vi ser detta som ett viktigt erkännande, både av att vi officiellt är en kulturförening och att vi fyller en viktig funktion i kommunen med en verkstad dit alla kan komma för att förverkliga sina idéer.