Mot bakgrund av de förmodade kraftigt ökade kostnader föreningen står inför har styrelsen beslutat om en omedelbar uppjustering av labbavgiften. Från och med idag gäller 300:-/månad. Vi hoppas att ni fortfarande ser värdet med ett Makerspace i Skövde och att detta är något ni är villiga att betala lite extra för att kunna ha kvar.

För medlemmar som redan har en aktiv prenumeration på labbavgift kommer prisförändringen att märkas först när ni förnyar eller i det läget föreningen faktiskt flyttar till ny lokal (i motsats till att exempelvis lägga föreningen på is) och nya högre kostnader slår till. Vi inser att detta kommer bli än mindre populärt men ska föreningen överleva så behövs drastiska åtgärder.

Mer information om framtiden kommer att läggas ut i Facebook-gruppen samt skickas ut via e-post till aktiva medlemmar.