Lär dig grunderna för 3D-utskrift. Vi har tillsammans med ABF satt ihop en studiecirkel kring 3D CAD och 3D-skrivare. Mer information kring anmälan finns på ABFs webbsida.

Tanken är att kursen ska vara bred och i hög utsträckning anpassas efter deltagarna. Målgruppen kan både vara den som aldrig vare sig ritat eller skrivit ut men också den som har vana av 3D CAD och vill komma vidare med 3D-skrivare eller för den delen bara få något utskrivit (inom rimliga gränser :)). Viss datorvana är en fördel förstås.

Kursen är tänkt att vara uppdelad i tre tillfällen. Vid det första studietillfället går vi igenom lättare modellering, tekniker och program. I dagsläget ser detta ut att bli 3D Builder och Fusion 360. Vid andra tillfället går vi igenom förberedelser för utskrift, företrädesvis genom Simplify3D. Det tredje tillfället är tänkt att vara utskrift med företrädesvis FDM-teknik. Givetvis kommer det att överlappa en hel del mellan tillfällena och styras så att vi i möjligaste mån undviker flasktrattar med FDM-utskriften.

Hela kursen hålls i lokalen på Kaplansgatan 20.

Datum för kursen är satt till 21 Nov, 5 Dec samt 12 Dec. Tiden är 18.00 vid alla tillfällen.

P.g.a. orsaker utanför vår kontroll har vi tillfälligt (?) förlorat tillgången till vår lokal. Kursen är därför inställd. Vi återkommer med nytt datum om det är möjligt.