Årsmötet är genomfört och vi hälsar den ny-gamla styrelsen (Tau, Erik, Mathias, Björn, Andreas, Mikael, Daniel och Bengt) välkommen. Samtidigt vill vi passa på och tacka Stefan, Maria och Viktor för den tid som varit och det arbete de lagt ned i föreningens tjänst. Vi arbetar nu vidare med att bygga upp vår maskinpark igen samt engagera våra medlemmar mer aktivt under året. Andra utmaningar blir att hitta nya samarbeten samt nya bidrag att söka. Vi undersöker även möjligheten att crowdfunda maskiner eller köpa in vissa större maskiner enligt ett andelssystem.

Vi vill även påminna om att labbavgift kommer träda i kraft 1:a April. Avgiften kommer gälla för användning av inventarier och kommer förhoppningsvis ge en bättre ekonomisk grund för maskininvesteringar samt ge mer engagerade medlemmar.